Athena framework pre multitenancy aplikácie.

Athena framework.

Athena Framework je plnohodnotný objektovorelačný mapovací (ORM) rámec, ktorý využíva metadáta na mapovanie konfigurácie. To značne zjednodušuje vývoj webových aplikácií tým, že odstráni požiadavku manuálneho mapovania a ručné aktualizácie schémy databázy. Okrem funkcií, ako je perzistencia Java objektov, silný EJBQL dotazovanie výkon a komplexné generovanie kódu, obsahuje Athena zabudovanú podporu pre viac tenantov (nájomcov), ktorá umožňuje vývojárom ľahko vytvárať cloud aplikácie. Athenu je možné jednoducho integrovať s ostatnými knižnicami, ako je Struts alebo Spring a poskytnúť plnohodnotné stohovanie služieb.


Nevýhodou tradičných ORM knižníc je prílišná prácnosť pri zmene. Povedzme, že máme pole Employee.Addresses typu VARCHAR (100), a zistíme, že adresy by mali byť v dĺžke 200 znakov a môžu obsahovať viac bytové znaky. Ak chcete vykonať zmenu pomocou typickej ORM knižnice potrebujete na to:

  1. Zmenu stĺpca Employee.Address na nvarchar (256) v databáze.
  2. Aktualizovať mapovanie XML konfigurácie. 
  3. Aktualizovať validačný kód v užívateľskom rozhraní.

Takáto manuálna synchronizácia je časovo náročná a náchylná k chybám. Jednoduchá zmena može trvať aj viacej ako 20 minút.

Athena framework tieto zmeny vykoná za vás ak použijete Athena console GUI nástroj, tak jedinou úlohou bude nájsť atribút Employee.address a zmeniť jeho typ. Athena sa postará o :

  1. Automatickú zmenu stĺpca Employee.Address na nvarchar (256) v databáze.
  2. Automatickú aktualizáciu metadáta.
  3. Vygeneruje zdrojový kód na validáciu po tom čo stlačíte tlačítko ‚Generate source code‘.  


Viacej informácii o Athena frameworku nájdete priamo na stránkach Athena framework for JAVA

 

This entry was posted in Java, Programovanie and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.