Čo znamená 21. storočie pre leadrov – čo by mali robiť?

Jay Cross na blogu uverejnil článok What does a 21st century leader need to do?

This entry was posted in Start-up and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.