RapidBiz: vývojový nastroj pre neprogramátorov.

Stále viac firiem si začínajú uvedomovať, že riadenie podnikových procesov pomocou tabuliek, je ťažkopádny a neefektívny spôsob riešenia problémov. Existuje však nástoj RapidBiz, ktorý eliminuje čas a náklady spojené s vývojom alikácie tým, že programátor a neprogramátor vytvárajú aplikáciu spolu v jednom rozhraní.

Rozhovor so zakladateľom a majiteľom VACAVA Terry Birdom urobil Robert Scoble sú v ňom a krátke ukážky použitia RapidBiz.

This entry was posted in Programovanie and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.