Vyhľadávače zdrojového kódu pre programátorov.

Z času načas potrebuje aj skúsený programátor pohľadať nejaký fragment zdrojového kódu, ktorý potom využije na inšpiráciu alebo priamo použije vo svojom zdrojovom kóde. Platí to hlavne pri projektoch, kde sa používajú viaceré jazyky a programátor výborne ovláda len niektorý z nich a ostatné ovláda priemerne.

Vyhľadávače zdrojového kódu:

This entry was posted in Programovanie and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.