Apache Cassandra DB (NoSQL DB).

Apache Cassandra je vysoko škálovateľná distribuovaná  databáza druhej generácie založená na ColumnFamily-based (stĺpcovo-orientovanom) dátovom modely (spájajúca Dynamo a BigTable).

Facebook uvoľnil projekt Cassandra v roku 2008 a tak sa dostala pod patronát Apache vývojárov a prispievateľov.

Prehľad :

  • Osvedčená – Cassandra sa používa u Digg, Facebook, Twitter, Reddit, Rackspace, Cloudkick, Cisco, a ďalších spoločností, ktoré majú veľké množstvo dát. Najväčšia databáza má viac ako 100 TB dát a beží na viac než 150 serveroch.
  • Fault Tolerant – Odolná proti chybám – dáta sú automaticky replikované na viacej uzlov kvôli odolnosť proti chybám. Podporované sú replikácie v rámci viacerých dátových centier. Pri chybách môžu byť uzly nahradené bez prestojov.
  • Decentralizovaná – Každý uzol v klastri je rovnaký. Neexistujú žiadne prekážky siete. Nie sú žiadne jednotlivé body zlyhania.
  • Všetko pod kontrolou – Vyberáte si medzi synchrónnou alebo asynchrónnou replikáciu pri každej aktualizácii. Vysoko dostupné asynchrónne  operácie sú optimalizované.
  • Rich data model – umožňuje efektívne využitie v mnohých aplikáciách pri použití jednoduchého kľúča a hodnoty.
  • Elastická – pridávanie výkonu databázy (pre čítanie a zápis) sa zvyšuje lineárne podľa toho ako sú pridané nové servery, bez prestojov a prerušenia aplikácie.
  • Odolnosť – Cassandra je vhodná pre aplikácie, ktoré si nemôžu dovoliť prísť o dáta, aj keď padne celé dátové centrum.
  • Profesionálny support.

Viacej informácii nájdete na stránkach projektu Apache Cassandra.

This entry was posted in Java, Programovanie and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.