Salesforce Cusomer Portal

Spoločnosť Salesforce.com má vo svojom portfóliu služieb produkt Salesforce Customer Portal, ktorý umožňuje poskytovať dáta zo Salesforce CRM priamo na portál. Použitím Salesforce portálu poskytnete online podporný kanál pre svojich zákazníkov, ktorý im umožní riešiť ich otázky, bez toho by sa obrátili na zástupcu oddelenia služieb zákazníkom. Zákaznícky portál si môžete prispôsobiť a dodať tak vizuálne ohromujúce užívateľské rozhranie pre svojich zákazníkov.

Môžete použiť nasledovnú funkcionalitu a úpravy:

 1. Nastavenie viditeľnosti stránok, úpravy rozloženie a nastavenia úrovne ich bezpečnosti.
 2. Nastavenie rolí, profilov, oprávnení a pravidiel zdieľania dát.
 3. Môžete poskytovať a organizovať dokumenty prostredníctvom Salesforce CRM.
 4. Umožňuje vytvorenie vedomostnej základne pre vaších zákazníkov pomocou Salesforce Knowledge.
 5. Umožňuje zákazníkom podieľať sa na Salesforce CRM Ideas.
 6. Umožňuje zobrazenie a zhromažďovanie údajov, ktoré sú jedinečné pre vašu organizáciu s vlastnými objektami.
 7. Môžete zobrazovať custom s-controls a obsah z iných webových stránok pomocou Web tabs.
 8. Umožňuje poskytnúť vlastné (upravené) reporty pomocou Reports tab.

Nastavenie zákazníckeho portálu je k dispozícii vo verziách Enterprise, Unlimited a Developer Edition.

 

Nastavenie vášho zákazníckeho portálu sa skladá z nasledujúcich krokov:

 1. Povoliť zákaznícky portál (Enable the Customer Portal).
 2. Vytvorenie jedného alebo viacerých portálov. Pre každý portál :
  1. Konfigurácia nastavenia a komunikačných šablón.
  2. Môžete štandardizovať komunikačné šablóny na vašom Customer portáli kliknutím na odkaz Set Default Email Templates, týmto krokom môžete štandardne posielať preddefinované emaily pomocou dopredu pripravených šablón.
  3. Vlastné farby a písmo
  4. Možnosť pridávať a nastavovať poradie pre karty (Tabs).
  5. Konfigurácia jazykových mutácií portálu.
 3. Voliteľne je k dispozícii zoznam Customer portál licencií
 4. Vytvorenie a nastavenie profilov pre Customer portál. Pre každý ptofil :
  1. Vlastné rozloženia stránok.
  2. Nastavenie vlastných pohľadov.
  3. Prispôsobenie vyhľadávacích šablón.
 5. Nastavenie Workflow (pracovných postupov).
 6. Konfigurácia užívateľských prístupov na Customer portál.
 7. Pridanie oprávnení pre prístup k objektom pre high-volume portal užívateľa.
 8. Voľba povoliť prihlasovanie na portál pomocou single sign-on.
 9. Povoliť prihlásenie na každom zákazníckom portáli.
 10. Pridať odkaz na vaše web stránky.
 11. Pomocou Kontaktov povoliť zákazníkom prístup ku Customer Portalu.

 

 

This entry was posted in CRM, Salesforce. Bookmark the permalink.

Comments are closed.