Odporúčania pre tvorbu efektívnych Visualforce Pages & Class

Pár odporúčaní pre tvorbu efektívnych Visualforce stránok a tried:

  1. Použivanie kľúčového slova „Transient“ zníži, zmenší view state. Bežným príkladom použitia pre „Transient“ je pole na Visualforce stránke, ktoré je nutné iba po dobu trvania jednej stránky.
  2. ActionSupport nahrdiť za User Remoting. ActionSupport znižuje, zmenší view state, rýchlosť návratu a umožňuje priame odovzdávanie parametrov. Len vy ste zodpovedný za re renderovanie stránok.
  3. Používanie Streaming API, actionPoller je blbosť. Streaming API má príliš veľa obmedzujúcich limitov (10 klientov na kanál max.) a je naozaj vhodný iba pre server-to-server komunikáciu.
  4. Používajte asynchrónne @future metódy.
  5. Optimalizujte SOQL queries (use limit, filter, …). Nepoužívajte % na začiatku filtra (priklad Where accountname = ‚%‘ + premenna + ‚%‘) vypne sa indexovanie pre accountname.
  6. Použivajte Standard Set kontrolery (Standard Set Controllers)
  7. Limitujte dáta na stránke (135k viewstate = 15mb)   .
  8. Nepoužívajte Salesforce zdroje, vypnite ich (showheader false, standardstylesheets false).
This entry was posted in CRM, Programovanie, Salesforce and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.