Použitie Buckets v Reportoch.

Video ako použiť Bucket v reportoch, je vhodné používať pri analýze obchodných príležitostí, prípadne pri čistení dát.

This entry was posted in CRM, Salesforce and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.