Použitie dynamických SOSL: Salesforce Object Search Language (SOSL)

Nedávno som v projekte narazil na príliš dlhé trvanie query pri vyhľadávaní, odporučenie Salesforcce Supportu bolo použiť SOSL.Pri vyhľadávaní je potrebné preliezť niekoľko tabuliek v ktorých je niekoľko miliónov záznamov.Pekný článok na použitie dynamických SOSL som našiel na SALESFORCELABS – Dynamic SOSL: Salesforce Object Search Language (SOSL) | String Literal Parsing Issue in Apex with SOSL

This entry was posted in CRM, Programovanie, Salesforce and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.