Start-up 2. – Financie I.

V predchádzajúcom diely sme hovorili o nápadoch, aké sú dôležité. No nemenej dôležité je aj financovanie začínajúcej firmy. Každá spoločnosť a to nie len start-up musí byť nejakým spôsobom financovaná. Najlepšie je ak je financovaná z vlastných zdrojov. Znamená to že spoločnosť produkuje dostatok finančných zdrojov pomocou predaja svojich produktov alebo služieb. Žiaľ toto nie je vždy možné pri začínajúcich firmách. Začínajúce spoločnosti je preto nutné na začiatku financovať inak ako z vlastných zdrojov, v tomto prípade mam na mysli , že spoločnosť nemôže byť financovaná z predaja tovaru alebo služieb, pretože ešte nemusí mať ani výrobok ani službu.

Rozdelenie financovania podľa zdroja:

 • Peniaze zakladateľov
 • Peniaze investorov
  • Rizikový kapitál (spoločnosti alebo fondy rizikového kapitálu združené z bánk alebo finančných skupín)
  • Anjelský kapitál (zväčša súkromný investori)
  • Rodinný kapitál (peniaze rodinných príslušníkov, ktorý dôverujú zakladateľom)
 • Peniaze z bánk a iných zdrojov (úvery, pôžičky, zmenky, …)

Čo je to Investor a čo Investovanie:

Investovanie je poskytnutie prostriedkov (finančných, ľudských,…) výmenou za podiel na vlastníctve spoločnosti. Nejedná sa teda o jednorázové financovanie ale o niekoľkoročný vzýah medzi podnikateľom a investorom.

Investori (spoločnosti, osoby, banky, finančné skupiny) su

 • spravidla inštitucionálni investori (banky, poisťovne), súkromní investori, medzinárodné inštitúcie alebo iné verejné zdroje,
 • nezasahujú do operatívnej činnosti spoločnosti,
 • zúčastňujú sa strategických rozhodnutí (právo veta),
 • aktívni vo finančnom riadení podniku (controlling, reporting).

Vysvetlenie pojmu rizikový kapitál:

 • sú finančné prostriedky vkladané investorom do vlastného imania spoločností, ktorých akcie nie sú zapísané a obchodovateľné na burze,
 • je prostriedok na financovanie zahájenia činnosti spoločnosti, jej rozvoja alebo expanzie, kedy investor rizikového kapitálu nadobúda dohodnutý podiel na vlastnom imaní spoločnosti za to, že poskytne určitý objem finančného kapitálu,
 • pri novo vznikajúcich spoločnostiach – spoločné založenie firmy s peňažným vkladom do základného imania zo strany spoločnosti rizikového kapitálu.

Rizikový kapitál je podielový kapitál poskytovaný profesionálnymi spoločnosťami investujúcimi do podnikov, ktoré disponujú potenciálom výrazného rastu za účelom zahájenia činnosti, rozvoja alebo transformácie vlastníctva.

Povedali sme si teda niečo o zdrojoch financií a investoroch a v ďalšom diely sa budeme venovať znovu financiám a povieme si niečo o podnikateľskom pláne.

This entry was posted in Start-up and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.