Malý slovník Domainera.

Address Bar – Je grafický prvok v prehliadači (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, …), ktorý indikuje aktuálne zobrazenú stránku. Užívateľ do neho môže priamo zadať požadovanú URL.

Backorder – je spôsob, ktorý ponúkajú niektorý registrátori domén. Znamená, že danú doménu sledujú a keď vyprší, budú sa snažiť ti ju uchmatnúť skôr ako ju uchmatnú iní. Backorder je citateľne drahší ako regfee, a väčšinou im to nevyjde.

 

CPM alebo RPM – cost per milenia / rate per milenia – u parkovania to znamená koľko zarobíš za 1000 visitorov (pri súčasnom priemere), u webmastrov je CPM koľko stojí/zarobí za 1000 vzhliadnutí bannera.

 

CTR – click through rate – u parkovania je to vlastne počet clickov / počet návštev.

 

Cybersquatting – Cybersquating je registrovanie ochrannej známky treťou osobou, v tomto prípade domén. Domainer sa potom snažia túto ochrannú známku využiť vo svoj prospech (väčšinou ju monetizuje formou parkovanie PPC, alebo sa ju snažia predať s omnoho väčšou cenou pôvodnému majiteľovi ochrannej známky).

 

DNS – DNS je skratka pre Domain Name System, hierarchický systém doménových mien. Tento systém prideľuje rôzne informácie k doménovým menám (napr. MX záznam).

 

Domaining – Domaining je proces kupovania, predávania, rozvíjania a monetizovania (speňažovanie) doménových mien (domén).

 

Domainer – Domainer je človek, ktorý sa venuje Domaining.

 

Doména – Doména je meno, ktoré je pridelené administratívne doménovú autoritou nejakému sieťovému prostriedku.

 

Generické doménové meno – Je doménové meno, väčšinou jednoslovné, ktoré charakterizuje určité pole pôsobnosti. Generické doménové meno je často dominantné vo svojom odbore, napríklad: letenky.sk, poker.sk atď. V Slovenskej republike je vo väčšine prípadoch cennejšie generické doménové meno s. sk ccTLD (letenky.sk a letenky.com).

 

gTLD – gTLD je skratkou pre Generic Top Level Domain. Skrátene ide o domény. Com,. Net,. Org,. Info,. Biz,. Name,. Pre

 

ccTLD – ccTLD je skratkou pre Country Code Top Level Domain. Skrátene ide o domény konkrétnych štátov. Slovenská republika má pridelenú skratku .sk, Česko .cz atď.

 

Discount coupon – sú u zahraničných registrátorov akcie na nejaké typy domén, kde dostanete zľavu po zadaní platného kupónu. Napr. platné coupony na GoDaddy.com registrátora na http://www.retailmenot.com 

 

Domain name drop list – Jedná sa o zoznam expirovaných doménových mien, ktoré budú vymazané z doménového registra v blízkej budúcnosti. Domainer tento list využívajú k nájdeniu pre nich cenných domén (expirované domény s Page Rank, expirované generické mená a podobne)

 

Domain name speculation – Je proces kupovania doménových mien s cieľom predaja (s vyššou cenou). Hlavným cieľom doménových špekulácií sú generické domény alebo doménové mená, ktoré sú natoľko deskriptívnej, že môžu byť dominantné vo svojom odbore (napríklad letenky.sk, poker.sk)

 

Domain sniping – Je proces registrovanie domény hneď po jej expirácii. Táto praktika bola čiastočne eliminovaná zavedenie tzv Grace Period (obyčajne 30 dní), v ktorej je pôvodný majiteľ upozorňovaný na expirovaní domény.

 

Domain parking – Parkovanie domén je registrovanie domén bez jej využitia na webovú prezentáciu alebo e-mail. Delí sa na parkovanie bez monetizácia (napríklad jednoduchej stránky „V rekonštrukcii“) as monetizáciou (napríklad monetizácia pomocou PPC u SEDO)

 

Domain kiting – Je proces Zmazaného doménového mena v 5 dennom „grace period“ a jej okamžité zaregistrovanie. Tento proces môže byť opakovaný ľubovoľne krát, takže doména môže byť registrovaná bez toho aby sa za ňu zaplatilo.

 

Domain tasting – Je proces, kedy užívateľ využije 5 denný „grace period“ na otestovanie (ochutnanie, tasting) domény pre monetizační účely (napríklad type-in traffic). Na konci 5 dňový periódy môže užívateľ doménu vrátiť a prostriedky na registrovanie sú mu vrátia.
Poznámka: ICANN v Januári 2008 zaviedol „transakčné náklady“ vo výške 0,20 $, ktoré efektívne domain tasting potláčajú a robia neefektívnym.

 

Domain name front running – Je proces, kedy samotný registrátor domén využíva iné informačné kanály k registrácii domén za účelom predaja alebo na reklamné účely. Jedným z informačných kanálov môže byť formulár na domovskej stránke registrátora.

 

IANA – IANA je skratkou pre Internet Assigned Numbers Authority. Organizácia dohliada celosvetovo na prideľovanie IP adries, správu koreňových zón DNS, typy médií MIME a ďalšie náležitosti internetových protokolov. V súčasnosti riadi túto organizáciu ICANN

 

ICANN – ICANN je skratkou pre Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Je nezisková organizácia sídliaca v Spojených Štátoch, ktorá dohliada na veci súvisiace s Internetom (napríklad alokácia a manažment IP adries, gTLD a ccTLD a podobne).

 

Mistyped – znamená, že doména má preklep a počíta sa s tým, že ten preklep spravia aj ľudia a bude nejaký type-in. Napr. keď máš google.com a niekto vlastní gogole.com, tak mu tam príde dosť ľudí, čo sa seknú pri písaní. Takisto niekto sem tam omylom nedá bodku a napíše wwwgoogle.com vtedy browser berie, že meno domény je wwwgoogle.com a načítava http://www.wwwgoogle.com

 

NIC – NIC je skratkou pre Network Information Centre. Je organizácia, ktorá spravuje doménu prvej úrovne (TLD) za ktorú je zodpovedná. V Českej republike to je NIC.cz (. Cz), na Slovenskom SK-Nic (. Sk).

 

Regfee – registračný poplatok u domény, často používaný pojem na zahraničných domainer fórach.

 

Registrátor domén – Je obyčajne komerčné spoločnosť akreditovaná organizáciou ICANN alebo národnými ccTLD autoritami na registráciu doménových mien. Väčšina registrátorov poskytuje k registrácii domény aj DNS hosting.

 

Reverse domain HIJACKING – Je praktika, kedy je držiteľ domény obvinený z porušenia slabej alebo neexistujúce ochrannej známky vzťahujúce sa na doménu za účelom jej prevedenie.

 

sTLD – sTLD je skratkou pre Sponsored Top Level Domain. Jedná sa o domény. Aero,. Asia,. Cat,. Coop,. Edu,. Gov,. Int,. Jobs,. Míľ,. Mobi,. Museum,. Tel,. Travel.

 

TLD – TLD je skratkou pre Top Level Domain, doménu prví úrovne. Znamená poslednú časť doménového mena – písmená, ktoré sú za poslednou bodkou v doméne. Napríklad. Com,. Cz alebo. Sk. TLD môžu byť generické (gTLD), špecifické pre danú krajinu (ccTLD) alebo sponzorovanej (sTLD)

 

Type-in traffic – Je výraz popisujúci udalosť, keď používateľ priamo napíše požadovanú adresu alebo kľúčové slovo do webového prehliadača a pridá príponu. Com či iné ccTLD. Type-in traffic je forma priamej navigácia.

 

Typosquatting – Je forma registrovanie preklepových mien známych doménových mien a projektov. Typosquatting môže mať aj formu v registrovanie inej TLD ako je originálna stránka.

 

WIPO – WIPO je skratkou pre World Intellectual Property Organization. V prostredí domén sa jedná o organizáciu, ktorá je zodpovedná za riešenie sporov ohľadom ochranných známok doménových mien.

This entry was posted in Nezaradené and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.