Princíp 4D pre spracovanie prichádzajúcej pošty.

Najlepší princíp na spracovanie prichádzajúcej pošty:

  • Delete it – Vymažte to
  • Do it – Urobte to
  • Delegate it – Delegujte to
  • Defer it – Odložte to

Bez ohľadu na to, aký systém osobnej produktivity používate tieto štyri D vám môžu pomôcť.

Vezmite každú položku v doručenej pošte a rýchlo sa rozhodnite, ako s ňou naložíte. Zo začiatku budete váhať, ale nemajte zľutovanie. Má ho odosielateľ správy s vami? Obvykle nie.

This entry was posted in Business and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.