Category Archives: Programovanie

Vývoj aplikácií pre iPhone: Ako začať programovať iPhone Apps?

Článok zverejneny na zajtra.sk – Vývoj aplikácií pre iPhone: Ako začať programovať iPhone Apps?

Posted in Programovanie | Tagged , | Komentáre vypnuté na Vývoj aplikácií pre iPhone: Ako začať programovať iPhone Apps?

Objektovo Orientované Programovanie v normálnej ľudskej reči.

Článok o Objektovom programovaní uverejnený na zajtra.sk – Objektovo Orientované Programovanie v normálnej ľudskej reči

Posted in Programovanie | Tagged , | Komentáre vypnuté na Objektovo Orientované Programovanie v normálnej ľudskej reči.

Pohľad na Javu

Pekný článok od Romana Pichlíka  vyšiel na ABC Linuxu –  Java s prstem na tepu doby

Posted in Java, Programovanie | Komentáre vypnuté na Pohľad na Javu

Nový programátorský slang.

Čítanie na nedeľné dopoludnie – New programming slang .

Posted in Programovanie | Tagged , | Komentáre vypnuté na Nový programátorský slang.

Apache Cassandra DB (NoSQL DB).

Apache Cassandra je vysoko škálovateľná distribuovaná  databáza druhej generácie založená na ColumnFamily-based (stĺpcovo-orientovanom) dátovom modely (spájajúca Dynamo a BigTable).

Posted in Java, Programovanie | Tagged , | Komentáre vypnuté na Apache Cassandra DB (NoSQL DB).

Athena framework pre multitenancy aplikácie.

Athena framework. Athena Framework je plnohodnotný objektovo–relačný mapovací (ORM) rámec, ktorý využíva metadáta na mapovanie konfigurácie. To značne zjednodušuje vývoj webových aplikácií tým, že odstráni požiadavku manuálneho mapovania a ručné aktualizácie schémy databázy. Okrem funkcií, ako je perzistencia Java objektov, silný … Continue reading

Posted in Java, Programovanie | Tagged , , , , | Komentáre vypnuté na Athena framework pre multitenancy aplikácie.

Multi-tenancy čo toto je?

Čítal som článok v CIO – Business world  „Oracle nachází inspiraci u Applu.“ a vyskytlo sa tam slovo multi-tenancy v súvislosti so Salesforce, tak som trosku popátral čo to znamená a zistil som, že význam je veľmi známy.

Posted in Java, Programovanie, Salesforce | Tagged , , , , , , | Komentáre vypnuté na Multi-tenancy čo toto je?

Node.js and MongoDB Tutorial

Stručný návod, ako používať Node.js (pomocou CoffeeScript) pre pripojenie k MongoDB (pomocou Mongoose).

Posted in Programovanie | Tagged , , , | Komentáre vypnuté na Node.js and MongoDB Tutorial

RapidBiz: vývojový nastroj pre neprogramátorov.

Stále viac firiem si začínajú uvedomovať, že riadenie podnikových procesov pomocou tabuliek, je ťažkopádny a neefektívny spôsob riešenia problémov. Existuje však nástoj RapidBiz, ktorý eliminuje čas a náklady spojené s vývojom alikácie tým, že programátor a neprogramátor vytvárajú aplikáciu spolu v jednom … Continue reading

Posted in Programovanie | Tagged , | Komentáre vypnuté na RapidBiz: vývojový nastroj pre neprogramátorov.

Viac ako 45 tried a knižníc v PHP pre rýchlejší vývoj.

Pre programátorov v PHP sa bude hodiť tento zoznam tried a knižníc v PHP pre zrýchlenie vývoja, ktorý bol publikovaný na blogu blog.karachicorner.com je to síce z roku 2010 ale myslím si, že je stále aktuálny.

Posted in Programovanie | Tagged , | Komentáre vypnuté na Viac ako 45 tried a knižníc v PHP pre rýchlejší vývoj.